Domeinbalie.nl hanteert een standaard betalingstermijn van 14 dagen.

Wanneer je problemen ondervindt om een factuur binnen 14 dagen te voldoen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op voor een eventuele betalingsregeling.

Let op: Het nalaten van een betaling, dan wel het nalaten om contact op te nemen ontslaat je niet van de verplichting om de vordering te voldoen.