Domeinbalie.nl hanteert een standaard betalingstermijn van 14 dagen. Neem contact met ons op wanneer deze betalingstermijn niet aansluit bij de factuurverwerking van je bedrijf. 

Als het een keertje niet lukt om de factuur op tijd te voldoen, hebben wij daar begrip voor, mits er tijdig contact wordt gezocht. Wij kijken graag samen naar je situatie om tot een oplossing te komen.

Let op: Het nalaten van een betaling, dan wel het nalaten om contact op te nemen ontslaat je niet van de verplichting om de vordering te voldoen.