Aanvullende voorwaarden
Natuurlijk blijf je zelf te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik (en misbruik) van jouw anoniem geregistreerde domeinnaam. Je vrijwaart Domeinbalie.nl dan ook voor iedere vorm van aansprakelijkheid en kosten. 
 

Hoe gaat Domeinbalie.nl om met het verstrekken van contactgegevens?
Verzoeken voor het verstrekken van contactgegevens, worden door ons getoetst aan onze klachtenprocedure. Domeinbalie.nl zal alleen mededelingen doen over de identiteit als bijzondere omstandigheden hierom vragen. Daar is in ieder geval sprake van indien hiertoe een gerechtelijk bevel is afgegeven en/of er een (dreigende) gerechtelijke procedure tegen Domeinbalie.nl is gestart ter verkrijging van deze gegevens. Zulke mededelingen zullen door Domeinbalie.nl slechts worden gedaan tegen rechterlijke ambtenaren, officieren van justitie, hulpofficieren of advocaten.