Met POP wordt uw e-mail door de e-mail client gedownload en vervolgens van de server verwijderd (tenzij u dit anders hebt ingesteld in de emailcliënt). Met IMAP werkt u rechtsreeks op de mailserver en wordt de e-mail in uw mailclient gesynchroniseerd met de e-mail die op de server staat.

Let op: bij IMAP is het belangrijk de mailquota goed in de gaten te houden.