Een aantal van onze webhostingpakketten bieden onbeperkt dataverkeer, databases en mailboxen op basis van de zogenaamde ‘Fair Use Policy’. Dat betekent dat we geen limiet opleggen zolang het verbruik als redelijk kan worden beschouwd en andere klanten hiervan geen hinder ondervinden.

Wat is ‘redelijk’?

Om vast te stellen wat redelijk is, kijken we naar het gemiddelde gebruik van al onze klanten per maand. Om binnen de grenzen van redelijkheid te blijven mag jouw website altijd 50Gb dataverkeer per maand genereren, en daarboven maximaal tien keer zoveel dataverkeer genereren als gemiddeld. Dat laatste geldt ook voor het gebruik van databases en mailboxen.

Meer verbruik?

Genereert jouw website meer dataverkeer, of veroorzaakt jouw website hinder voor andere klanten van Domeinbalie.nl? Dan behouden wij ons het recht voor om noodzakelijke stappen te ondernemen om uw website tijdelijk te de-activeren, om zo eventuele overlast voor andere gebruikers tot een minimum te beperken. Wij nemen dan altijd contact met je op om tot een snelle oplossing te komen.