Vordering doorgezet naar DAS Incasso

Zodra jouw vordering doorgezet is naar Das Incasso zul je van Das Incasso een schriftelijke verzoek tot betaling dan wel schriftelijk dwangbevel tot betaling ontvangen. De mogelijkheden om de vordering te voldoen staan vermeld op de betreffende sommatie. Vanaf dat moment loopt alle communicatie over de vordering via DAS Incasso. Ze zijn te bereiken via telefoonnummer 088-1168178. U kunt ook een e-mail sturen naar debiteuren.incasso@das.nl.

Zodra Domeinbalie.nl een vordering doorzet naar Das Incasso zullen de oorspronkelijke kosten worden verhoogd met de wettelijk bepaalde rente en kosten, met een minimum van €40,00. Deze kosten zullen aan jou worden doorberekend.

Beëindiging producten en diensten

Wanneer een vordering doorgezet wordt naar DAS Incasso zullen wij al jouw diensten en producten stopzetten per eerst volgende verlengingsdatum.

Vordering voldaan?

Wanneer de volledige vordering voldaan is, krijgt Domeinbalie.nl hiervan een melding van DAS Incasso. Hierna zullen wij bekijken of we de diensten en/ of producten, welke jij hebt afgenomen, weer kunnen (her)activeren.