Als consument heb je wettelijk het recht op herroeping binnen 14 dagen. Je wordt verzocht ons modelformulier herroeping in te vullen en het formulier ondertekend aan ons op te sturen, wanneer je de overeenkomst met Domeinbalie.nl wilt herroepen.

Houdt hierbij rekening met de volgende voorwaarden:

  • Je kunt de overeenkomst binnen 14 dagen na het sluiten ervan kosteloos herroepen. Je bent alleen gehouden de eventuele kosten te betalen voor het gebruik van de dienst tot het moment van ontbinding.
  • Voor domeinregistratie geldt het herroepingsrecht niet, omdat deze dienst binnen de wettelijke termijn voor herroeping volledig wordt uitgevoerd.
  • Je mag het formulier, mits volledig ingevuld, per post of e-mail aan Domeinbalie.nl sturen. De ontvangst hiervan wordt binnen 2 werkdagen door ons bevestigd. Ontbinding is slechts mogelijk na bevestiging van ontvangst.
  • Reeds betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst, worden terugbetaald, voor zover mogelijk op dezelfde wijze als je de bestelling hebt betaald.