De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, internationaal bekend als GDPR) is op 25 mei 2018 in werking getreden. Deze EU-privacyverordening bevat richtlijnen voor het verzamelen en bewaren van persoonsgegevens. Onze Algemene Voorwaarden en ons privacybeleid zijn in lijn met de AVG.

Wanneer je het Domeinbalie.nl-platform gebruikt om persoonsgegevens te bewaren en/of te verwerken, dan moet je conform de AVG een verwerkersovereenkomst met ons hebben. Om klanten met (shared) webhosting hierin tegemoet te komen, hebben we een standaard verwerkersovereenkomst opgesteld. Hierbij treedt Domeinbalie.nl als 'verwerker' op en ben jij als klant de 'verwerkingsverantwoordelijke'. We raden je aan deze standaardovereenkomst te gebruiken als je een (shared) webhosting-pakket bij ons afneemt.

Als 'verwerkingsverantwoordelijke kun je op deze overeenkomst aangeven welke categorieën gegevens je verzameld (NAW-gegevens, contactgegevens, betaalgegevens, IP-adressen, etc.) en van welke betrokkenen je deze gegevens verzameld (klanten, website bezoekers, werknemers, leerlingen, patienten, etc.). We ontvangen het ingevulde contract graag ondertekend retour. 

Heb je vragen hebben over de verwerkersovereenkomst? Of mocht je behoefte hebben aanaanvullende afspraken ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens, dan kun je daarover contact met ons openemen via legal@domeinbalie.nl.