Een SRV record geeft via een DNS record aan waar een bepaalde SeRVice bereikbaar is. Bij diensten als Google Apps of Microsoft Office 365 wordt vaak aangegeven dat er SRV records aan dienen te worden gemaakt. Indien bij de instructies wordt opgegeven dat er een underscore (_) dient te worden ingevoerd voor de service naam, of voor het protocol; bijvoorbeeld _sip, of _tls dan kunt u deze overslaan en kunt u bijvoorbeeld sip, of tls invoeren.

SRV record toevoegen

Een SRV record moet worden toegevoegd aan een DNS-profiel. Een SRV record maakt u in de CustomerLounge als volgt aan:

 • Log in op de CustomerLounge.
 • Kies voor het tabblad Domeinnamen.
 • Selecteer bij DNS-profiel beheren het DNS-profiel waaraan u het SRV record wilt toevoegen.
 • Klik op Nieuw record toevoegen.
 • Selecteer als record type SRV.
 • Vul vervolgens alle elementen voor het SRV record in en klik op Opslaan.

 • Domeinbalie.nl zorgt er vervolgens voor dat het SRV record correct wordt toegevoegd aan het geselecteerde DNS-profiel.

Elementen SRV record

Een voorbeeld van een SRV-record is:

 • _sip._tcp.domein.nl 86400 IN SRV 10 5 5060 sipserver.voorbeeld.com

Een SRV record bestaat uit de volgende elementen:

 • Naam: Voor welke hostname is dit record?
 • Geldigheid (TTL): De Time To Live van het record. Hoe lang moet het record gecached worden? (In het voorbeeld 86400)
 • Service: Voor welke service is dit record? Bijvoorbeeld: imap, pop3, sip.
 • Protocol: Via welke protocol is de service te benaderen? Bijvoorbeeld: tcp, udp, tls.
 • Prioriteit: De prioriteit van het record, lagere waarde is hogere prioriteit.
 • Gewicht: Het relatieve gewicht voor wanneer twee records dezelfde prioriteit hebben.
 • Poort: Op welke poort is de service bereikbaar? Bijvoorbeeld: 143, 110, 5061.
 • Doel: Via welke hostname is de service te bereiken?