Vanuit de CustomerLounge is het mogelijk om een export te maken van een DNS-profiel. Deze export kun je vervolgens importeren in een nieuw DNS-profiel. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn bij het overzetten van je domeinnaam naar een ander klantaccount.

Hoe maak ik een export van een DNS-profiel?

Bij het maken van een export van een DNS-profiel, wordt het DNS-profiel geëxporteerd naar JSON-formaat. JSON is een gestandaardiseerd gegevensformaat dat staat voor JavaScript Object Notation. Het maken van een JSON export werkt als volgt:

 • Log in op de CustomerLounge
 • Ga naar het tabblad Domeinnamen
 • Open het venster DNS-profielen beheren en klik op Al mijn DNS-profielen weergeven
 • Vanuit dit overzicht heb je de mogelijkheid om een export te maken van je DNS-profiel naar JSON door te klikken op het 'Naar JSON exporteren'-icoontje
 • Een bestandje wordt nu gedownload op je computer. Dit bestand kan worden geopend met een texteditor.

We adviseren je om geen aanpassingen te maken aan de JSON export omdat dit tot problemen kan leiden bij het importeren van het bestand naar een nieuw DNS-profiel.

Hoe importeer ik de JSON export naar een nieuw DNS-profiel?

Het geëxporteerde DNS-profiel kun je vervolgens importeren in een nieuw DNS-profiel. Het importeren van de JSON export kan zowel in je eigen Domeinbalie.nl-klantaccount als in een ander Domeinbalie.nl klantaccount. Dit doe je als volgt:

 • Log in op de CustomerLounge
 • Ga naar het tabblad Domeinnamen
 • Open het venster DNS-profielen beheren en klik op de knop Nieuw DNS-profiel aanmaken
 • Geef je DNS-profiel een naam onder Naam van het profiel
 • Voer nu in het 'Importeer DNS-Profiel (Optioneel)'-veld de JSON export in die je eerder hebt gemaakt door deze te kopiëren uit het bestand
 • Klik vervolgens op Nieuw DNS-profiel aanmaken

Het DNS-profiel is nu aangemaakt. Je kunt het profiel nu koppelen aan een domeinnaam of meerdere domeinnamen.